GIỚI THIỆU

Địa chỉ : 263/90 Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 2253 4208

Hotline: 0909 591 491 – 0909 484 039

Email: : traioidecor@gmail.com

Web : https://traioidecor.com/ 

Open : Thứ 2 – Thứ 6 | 9:00 – 18:00

Thứ 7 | 9:00 – 12:00

LIÊN HỆ